NKS Kokemusasiantuntijakoulutukseen voi hakea tällä lomakkeella 31.10.2019 asti. Koulutukseen otetaan 10 vertaista ja 10 ammattilaista Niemikotisäätiöltä.

Koulutuksen ajankohta ja paikka

Koulutus sisältää 2+2+1 koulutuspäivää Helsingissä ja kokemusasiantuntijaleirin Iitissä. Koulutuspäivien kesto on klo 9-15 ja leirillä ollaan 2 päivää, 1 yö (saapuminen aamulla, lähtö seuraavan päivän iltapäivänä).

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa on käsitelty vertaistoimintaa yhteistyössä mielenterveyden ammattilaisten kanssa. Koulutussisältöjä ovat oman tarinan työstäminen, kokemusasiantuntijan roolit ja tehtävät, oman kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen ja jakaminen ryhmässä, haasteelliset tilanteet ja niissä toimiminen, omat rajat ja jaksaminen. Kokemusasiantuntijat ovat mukana koulutustyöryhmässä kehittämässä ja viemässä koulutusta jatkuvasti eteenpäin vastaamaan havaittuihin toiveisiin ja tarpeisiin ja kouluttamassa uusia kokemusasiantuntijoita ammattilaisten työparina.

Kokemusasiantuntijakoulutus 2019